Scala ile Asal Sayı Tespiti

Scala ile bir asal sayının tespiti aşağıdaki gibi bir kod ile bulmak mümkün. Bu kod parçası scala’nın ne denli güçlü olduğunu göstermeye yeterli bence. Daha sonraki yazılarımızda scala ile daha detaylı bir yazı yazacağım.

def isPrime(n:Int): Boolean = (2 until n) forall (d => n % d !=0)
comments powered by Disqus